Bratislava - mestská časť Nové mesto

Spotrebiteľské rozhodcovské konania

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s novou legislatívou a podmienkami pre získanie licencie na rozhodovanie spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní v prechodnom období, pre doteraz pôsobiace rozhodcovské súdy a rovnako pre novozriadené rozhodcovské súdy, vysvetliť náležitosti rozhodcovskej zmluvy a posúdenie neprijateľnosti zmluvných podmienok a objasniť nové inštitúty zavedené v rozhodcovskom konaní a v činnosti rozhodcov a rozhodcovských súdov zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní s exekúciami spotrebiteľských a rozhodcovských rozsudkov vydaných pred a po 1. januári 2015.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, exekútorov, správcov konkurzných podstát, zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.

Obsahová náplň

  • koncepcia, ciele a osobitosti spotrebiteľského rozhodcovského konania,
  • spotrebiteľské rozhodcovské konanie a konanie na súde,
  • rozhodca a stály rozhodcovský súd oprávnení rozhodovať spotrebiteľské spory – prechodné ustanovenia,
  • základné pravidlá spotrebiteľského rozhodcovského konania,
  • rozhodcovský rozsudok a žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku,
  • výkon rozhodcovského rozsudku v spotrebiteľskej veci,
  • dohľad nad rozhodcami a stálymi rozhodcovskými súdmi oprávnenými rozhodovať spotrebiteľské spory,
  • aktuálne aplikačné problémy a aktuálna rozhodovacia činnosť súdov SR,
  • diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)