Bratislava - mestská časť Nové mesto

Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor – sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Cieľová skupina

Podujatie je pripravené pre širokú právnickú verejnosť – zástupcov firiem a spoločností, advokátov, koncipientov, pracovníkov štátnej správy.

Obsahová náplň

  • Základné princípy aplikácie Civilného sporového poriadku
  • Právomoc, príslušnosť a zloženie súdov
  • Strany sporu, ich zastúpenie a iné subjekty, ktoré ovplyvňujú priebeh konania
  • Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty, úkony strán
  • Postup po začatí konania
  • Predbežné prejednanie veci
  • Dokazovanie, súdne rozhodnutia a trovy konania
  • Osobitné procesné postupy – skrátené konania a skrátené rozhodnutia (Platobný rozkaz, Európsky platobný rozkaz, Rozsudok pre zmeškanie, Rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku), spory s ochranou slabšej strany a neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky – odvolanie, žalobu na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora
  • Účinnosť zákona

Termíny kurzov

23.11.2017 - 24.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)