FMEA- Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov už vo fáze vývoja a návrhu produktu identifikovať možné poruchy, kritické chyby a zhania, ktoré môžu nastať počas výrobného procesu a analyzovať možné príčiny a dôsledky. Na základe úrovne miery rizika (RPN) stanoviť možnosti ich detekcie a definovať účinne preventívne opatrenia (použitím aj Poka yoke systému) pre zabránenie resp. minimalizáciu výskytu chýb ešte pred spustením výroby.

Cieľová skupina

Manažéri kvality, výrobní manažéri, výrobní inžinieri, technológovia, pracovníci zodpovední za kvalitu

Obsahová náplň

 • FMEA a jej význam v systéme manažérstva kvality
 • Ciele a metodika FMEA procesu, produktu a návrhu
 • Analýza chýb – nesprávnych funkcií pre každý skúmaný krok procesu / produktu
 • Identifikácia zvláštnych znakov (special characteristics)
 • Určenie miery rizika / priority (Risk Priority Number)
 • Stanovenie nápravných opatrení a overenie ich účinnosti
 • Možnosť aplikácie POKA-YOKE systému pre zabránenie opakovaného výskytu chýb
 • Implementácia nápravných opatrení a validácia ich efektívnosti
 • Previazanie Process flow – FMEA – Kontrolný plán
 • Kedy je potrebná revízia FMEA
 • Vysvetlenie formulárov FMEA podľa AIAG príručky
 • Riešenie konkrétnych modelových príkladov – workshop účastníkov kurzu

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
tel: +421 911 280 995
e-mail: cems@cems.sk

Adresa
Hotel Empire, Jána Hajdóczyho 7736/11, 917 01, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 46/547 49 68
mobil: +421 911 280 995
email: cems@cems.sk
web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape