Metóda 5S (resp. 7S) - Japonský koncept zlepšovania pracoviska

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci sa oboznámia s detailným postupom implementácie jednotlivých krokov 5S v praxi,naučia sa ako vytvoriť pracovné prostredie, ktoré umožňuje vykonávať pracovné úkony jednoducho a vždy správne (tzv. Vizuálne pracovisko). Na základe praktických ukážok z viacerých zahraničných firiem pochopia prínosy aj úskalia aplikácie metódy 5S.

Cieľová skupina

Manažéri kvality, výrobní manažéri, výrobní inžinieri, technológovia, výrobní pracovníci, predáci, zmenoví majstri, projektoví manažéri, vedúci prevádzok

Obsahová náplň

  • História 5S, vysvetlenie 5S pojmov a skratiek, rozšírený koncept 7S
  • Účel a ciele implementácie 5S- vysvetlenie Toyota Production Systému- eliminácia strát (7 druhov MUDA = Waste Management)
  • 1S – SEIRI (Sort) – separácia / Organizácia – 5S Red tag
  • 2S – SEITON (Straighten) – Systematizácia – vytvorenie vizuálneho pracoviska, štandardizácia úkonov a pracovných postupov, ergonómia pracovísk
  • 3S – SEISO (Shine) – Sanitácia / Čistenie – väzba na TPM / autonómnu údržbu
  • 4S – SEIKETSU (Standardize) – Štandardizácia – Audity 5S, zamedzenie abnormalít na pracovisku, ako štandardizovať pracovné úkony, Manuál 5S atď.
  • 5S – SHITSUKE (Sustain) – Sebadisciplína – systém motivácie a hodnotení
  • 6S – SAFETY – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (OHSAS 18001) a minimalizácia akýchkoľvek rizík na pracoviskách
  • 7S – SPIRIT – Zmena firemnej kultúry – 7S je základ dlhodobého zlepšovania produktivity firmy pri minimálnych nákladoch, dôležitá je angažovanosť top manažmentu
  • Ukážky implementácie 5S v automobilovom priemysle v Japonsku a Európe

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
tel: +421 911 280 995
e-mail: cems@cems.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 46/547 49 68
mobil: +421 911 280 995
email: cems@cems.sk
web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape