Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Detailne oboznámiť účastníkov s metodológiou SPC, ako správne analyzovať spôsobilosť procesu a zariadení, aké druhy regulačných diagramov využiť pre variabilné a atribútové dáta, ako vypočítať koeficient spôsobilosti procesu (Cpk, Ppk) a spôsobilosti stroja (Cmk) v zmysle požiadaviek AIAG príručky SPC 2. edícia.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre procesných manažérov, manažérov kvality a pracovníkov zaoberajúcich sa analýzou procesov a produktu.

Obsahová náplň

  • vysvetlenie definície a zamerania SPC
  • Aplikácia a história SPC, účinnosť SPC v praxi
  • Základné pojmy v SPC, normálne rozdelenie, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, iné štatistické rozdelenia
  • Štatistické nástroje používané v praxi – paretova analýza, priebehový diagram, histogram, boxplot, multivariačná analýza
  • Korelačný diagram, typy korelácií, vytváranie a analýza regulačných diagramov
  • Štatistická kontrola procesov pre variabilné dáta (metodika a príklady) – X-R, X-S, IMR regulačné diagramy
  • Štatistická kontrola procesov pre atribútové dáta (metodika a príklady) – C, U, NP, P diagramy
  • Cvičenie pre účastníkov kurzu- ako správne vyberať typ regulačného diagramu
  • Analýza spôsobilosti procesov a zariadení – vplyv dlhodobých a krátkodobých dát, výpočet a interpretácia indexov spôsobilosti procesov Cp, Cpk, Ppk a indexov spôsobilosti strojov Cmk
  • Praktické cvičenia

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
tel: +421 911 280 995
e-mail: cems@cems.sk

Adresa
Hotel Empire, Jána Hajdóczyho 7736/11, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 46/547 49 68
mobil: +421 911 280 995
email: cems@cems.sk
web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape