REKVALIFIKÁCIA- KURZ- KOZMETIKA, KOZMETIČKA ( starostlivosť o pleť) -výučba v doobedňajších alebo poobédňajších hod.-individuálny prístup

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, ovláda príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami. Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu pokožky. Pozná zariadenia kozmetických salónov (nábytok), kozmetické pomôcky a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Má informácie o nových trendoch v oblasti vývoja kozmetiky.

Z praktickej časti má absolvent vzdelávacieho programu zručnosti v oblasti techniky kozmetických úkonov: masáži a ošetrení tváre, dekoltu a rúk,v technologickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave a formovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, depilácii so studeným a teplým voskom. Má zručnosť pri nanášaní masky na tvár a základy líčenia.

Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.

Získané osvedčenie spĺňa kvalifikáciu pracovať v danom
odbore ako úplne kvalifikovaná osoba.

Po úspešnom absolvovaní jednodňovej kvalifikačnej skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť – bez praxe, alebo garanta.

PRE NAŠICH ABSOLVENTOV KVALIFIKAČNÚ-ŽIVNOSTENSKÚ SKÚŠKU ORGANIZUJEME PRIAMO V AGENTÚRE.

-ORGANIZUJEME PRÍPRAVU NA KVALIFIKAČNÚ SKÚŠKU O ODBORNEJ SPôSOBILOSTI.


EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal 30 dňovú lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem pracovať v danom odbore alebo zmeniť
svoju doterajšiu profesiu, začať podnikať v danom odbore.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV, AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV
UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU ŠTÚDIA.

ORGANIZUJEME INDIVIDUÁLNU VÝUČBU POČAS PRACOVNÝCH DNÍ, -poplatok: 700 Termíny prispôsobujeme podľa potreby záujemcov,cieľ je jeden, zvládnuť všetko,čo je pre daný odbor potrebné.

Obsahová náplň

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/4444 2205
0905/123858, 0910220325

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

  • pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky

    je zľava 10%

  • pri absolvovaní tretieho a ďalších rekvalifikačných kurzov

    z ponuky je zľava 15%

    • PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD,ZŤP 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.

    PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY (nie na splátky) PRED OTVORENÍM VÝUČBY NA BANKOVÝ ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE,JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 690 € –10%(teda 620 €)

V poplatku za kurz je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, bez obmedzenia, nič sa počas výučby nedopláca, účastník výučby si nezabezpečuje žiadne pomôcky, potrebné k vyučovaniu, zabezpečuje ich agentúra.

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

V PRÍPADE ZÁUJMU,MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE,KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
--------------------------------------------------

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE: www.amosk.sk
mail: amosk@amosk.sk

Lektor:
Ing.Božka HORNICKÁ -dlhoročná a skúsená odborníčka v kozmetickom odbore -schválená lektorka Ministerstvom školstva SR

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom, španielskom, talianskom a fracuzskom jazyku

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

07.08.2017 - 12.10.2017

v dňoch pondelok až štvrtok od 9,00 hod.a v dňoch pondelok až streda od 16,00 hod

Prihlásiť sa
16.10.2017 - 21.12.2017

v dňoch pondelok až štvrtok od 9,00 hod.a v dňoch pondelok až streda od 16,00 hod

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 450 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
p. Gališová
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

mobil:
0905/123858; *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť


Adresa
Agentúra AMOS-K, Budyšínska 20, BRATISLAVA (vchod z terasy od potravín)-širšie centrum Bratislavy, 83103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť

web: amosk.sk

Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Budyšínska 20, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)