REKVALIFIKÁCIA- KURZ- KOZMETIKA, KOZMETIČKA ( starostlivosť o pleť) -výučba v doobedňajších hod.-individuálny prístup

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

R Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, ovláda príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami. Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu pokožky. Pozná zariadenia kozmetických salónov (nábytok), kozmetické pomôcky a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Má informácie o nových trendoch v oblasti vývoja kozmetiky.

Z praktickej časti má absolvent vzdelávacieho programu zručnosti v oblasti techniky kozmetických úkonov: masáži a ošetrení tváre, dekoltu a rúk,v technologickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave a formovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, depilácii so studeným a teplým voskom. Má zručnosť pri nanášaní masky na tvár a základy líčenia.

Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.

Získané osvedčenie spĺňa kvalifikáciu pracovať v danom
odbore ako úplne kvalifikovaná osoba.
-------------------- Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta. Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €
-ORGANIZUJEME PRÍPRAVU NA KVALIFIKAČNÚ SKÚŠKU
O ODBORNEJ SPôSOBILOSTI.


EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal termín začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP, podľa požiadaviek Úradu práce

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem pracovať v danom odbore alebo zmeniť
svoju doterajšiu profesiu, začať podnikať v danom odbore.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV, AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV
UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU ŠTÚDIA. Termíny prispôsobujeme podľa potreby záujemcov,cieľ je jeden, zvládnuť všetko,čo je pre daný odbor potrebné.

Obsahová náplň

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/4444 2205
0905/123858

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

  • pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky

    je zľava 10%

  • pri absolvovaní tretieho a ďalších rekvalifikačných kurzov

    z ponuky je zľava 15%

    • PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD,ZŤP 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.

    PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY (nie na splátky) PRED OTVORENÍM VÝUČBY NA BANKOVÝ ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE,JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 690 € –10%(teda 620 €)

V poplatku za kurz je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, bez obmedzenia, nič sa počas výučby nedopláca, účastník výučby si nezabezpečuje žiadne pomôcky, potrebné k vyučovaniu, zabezpečuje ich agentúra. V POPLATKU ZA KURZ JE ZAHRNUTÁ AJ DEPILÁCIA CELÉHO TELA

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

V PRÍPADE ZÁUJMU,MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy),KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
--------------------------------------------------

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE: www.amosk.sk
mail: amosk@amosk.sk

Lektor:
Ing.Božka HORNICKÁ -dlhoročná a skúsená odborníčka v kozmetickom odbore -schválená lektorka Ministerstvom školstva SR

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom, španielskom, talianskom a fracuzskom jazyku

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

16.04.2018 - 19.07.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 - 14,30 hod.

Prihlásiť sa
23.07.2018 - 25.10.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 - 14,30 hod.

Prihlásiť sa
29.10.2018 - 31.01.2019

v dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 - 14,30 hod.

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 450 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
p. Gališová
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

mobil:
+421 905 123 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť


Adresa
Agentúra AMOS-K, Budyšínska 20, BRATISLAVA (vchod z terasy)-širšie centrum Bratislavy, 83103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť

web: amosk.sk

Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Budyšínska 20, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)