REKVALIFIKÁCIA- KURZ- VIZAŽISTKA, VIZÁŽISTA, VIZÁŽISTIKA A KOLORISTIKA (od základov po prefesionálne líčenie)-výučba individuálným prístupom, skupinovou formou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu.

V praktickej časti absolvent vzdelávacieho programu pri aktuálnom stave kvality pokožky a určenia typu pleti, má zručnosti vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov. Absolvent vzdelávacieho programu: VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA so získanými zručnosťami, je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike,

pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže.

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať v tomto odbore ako
kvalifikované osoby, alebo si chcú otvoriť živnosť.
Kurz je vhodný aj pre telesne postihnutých záujemcov,
PRE ŽENY AJ MUŽOV – PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

Obsahová náplň

Výučba kurzu prebieha podľa záujmu v popoludňajších hod.
od 14,00 hod. do cca 20,00 hod.
Praktická výučba prebieha v priestoroch našej agentúry. Získané
osvedčenie oprávňuje pracovať ako kvalifikovaná osoba,
taktiež spĺňa jeden z predpokladov pre získanie živnosti.

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/44442205
0905/123858
Informácie o ďalších našich aktivitách-na našej stránke
www.amosk.sk
-------------------------------------------------------

V SKUPINOVEJ VÝUČBE, PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ (nie na splátky),PRED OTVORENÍM KURZU NA ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 300 € –10% (čiže za 270 €)

Nezamestnaní,matky na MD a študenti, majú zľavu –10%, ktorú môžu splácať.
----------------------------------------------

ORGANIZUJEME INDIVIDUÁLNU FORMU VÝUČBY

VÝUČBU PRISPÔSOBUJEME TERMÍNOM, KTORÉ VYHOVUJÚ ZÁUJEMCOM.

V poplatku za kurz je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, bez obmedzenia, nič sa počas výučby nedopláca, účastník výučby si nezabezpečuje žiadne pomôcky, potrebné k vyučovaniu, zabezpečuje ich agentúra.

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

Lektor:
Kvalifikované odborničky - lektorky s praxou, schválené Ministerstvom školstvam SR

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie je akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom a španielskom jazyku

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

05.03.2018 - 06.04.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa
09.04.2018 - 10.05.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa
14.05.2018 - 14.06.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa
09.07.2018 - 09.08.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa
13.08.2018 - 13.09.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa
17.09.2018 - 18.10.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 -19,00 hod.

Prihlásiť sa
22.10.2018 - 22.11.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa
26.11.2018 - 21.12.2018

v dňoch pondelok až piatok od 13,00 - 19,00 hod.

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 160 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
p. Gališová
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

mobil:
+421 905 123 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť


Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K,,Budyšínska 20 (vchod z terasy od budovy REEBOK -širšie centrum Bratislavy, 83103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť

web: amosk.sk

Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Budyšínska 20, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)