REKVALIFIKÁCIA- KURZ -KADERNÍCTVO,KADERNÍČKA ,KADERNÍK (strihy, melíry, farbenie -výučba v doobedňajších hod.-individuálny prístup

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o zariadeniach kaderníckych miestnosti (nábytok), o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie si zariadiť vlastný salón kaderníckym nábytkom a kaderníckymi pomôckami. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

Získané osvedčenie oprávňuje pracovať v danom odbore ako
kvalifikovaná osoba.

Po úspešnom absolvovaní jednodňovej kvalifikačnej-živnostenskej skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť – bez praxe, alebo garanta.

PRE NAŠICH ABSOLVENTOV SKÚŠKU O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII, ORGANIZUJEME PRIAMO V NAŠEJ AGENTÚRE.

-ORGANIZUJEME PRÍPRAVU NA KVALIFIKAČNÚ skúšku o odbornej spôsobilosti.

Výučba prebieha pod každodenným dohľadom hlavnej učiteľky v
našom vlastnom kaderníckom salóne.
Prax sa prevádza na zákazníkoch, ktorí náš kadernícky salón
navštevujú.


EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal určenú lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.

Cieľová skupina

kurz je určený každému, kto má záujem zmeniť svoju doterajšiu
profesiu a získať nové vzdelanie.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV – AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU ŠTÚDIA Na výučbu sa môže nabehnúť aj do už prebiehajúcej výučby a pokračovať na ďalšom termíne.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE,KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

Obsahová náplň

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č. tel.: 02/44442205
0905123858, 0910220325

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP,10%-tná ZĽAVA PLATÍ
UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
---------------------------------------------------------

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET PRED OTVORENÍM KURZU, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 690 € –10%,čiže za 620 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE:
www.amosk.sk

mail: amosk@amosk.sk

Lektor:
Iveta KURTOVÁ, dlhoročná odborníčka v kaderníckom odbore -schválená lektorka Ministerstvom školstva SR

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie-m vzdeláakreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnovaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom, ,maďarskom, ruskom a španielskom jazyku

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

16.10.2017 - 21.12.2017

v dňoch pondelok až štvrtok od 9,00 - cca 16,00 hod.

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 450 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
p. Gališová
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

mobil:
0905/123858; *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť


Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, Budyšínska 20,Bratislava-širšie centrum Bratislavy (vchod z terasy od potravín ), 83103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť

web: amosk.sk

Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Budyšínska 20, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)