RK -KADERNÍk/KADERNÍČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY -strihy, melíry, farbenie,mužské strihanie....-individuálny prístup

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov, o zariadeniach kaderníckych miestnosti (nábytok), o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov, umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov. Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta. Vie si zariadiť vlastný salón kaderníckym nábytkom a kaderníckymi pomôckami. Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

Získané osvedčenie oprávňuje pracovať v danom odbore ako
kvalifikovaná osoba.
-------------------------

Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú (živnostenskú) skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor, na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta. Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €

-ORGANIZUJEME PRÍPRAVU NA KVALIFIKAČNÚ skúšku o odbornej
spôsobilosti.
--------------------------
Výučba prebieha pod každodenným dohľadom hlavnej učiteľky v
našom vlastnom kaderníckom salóne.
V POPLATKU ZA KURZ JE ZAHRNUTÝ VŠETOK MATERIÁL NA TEORETICKÚ AJ PRAKTICKÚ VÝUČBU, BEZ OBMEDZENIA PRÍPRAVKOV NA PRAX.

V RÁMCI PRAXE, KAŽDÝ ÚČASTNÍK DOSTANE DO VLASTNÍCTVA DVA ZÁKLADNÉ HREBENE, NOŽNICE A JEDNÚ CVIČNÚ, DLHOVLASÚ HLAVU,VŠETOK ĎALŠÍ MATERIÁL NA PRAX ZABEZPEČUJE AGENTÚRA.

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS), alebo iný projekt.

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal určenú lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.

Cieľová skupina

Kurz je určený každému, kto má záujem zmeniť svoju doterajšiu
profesiu a získať nové vzdelanie.
KURZ JE VHODNÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV – PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy),KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

Obsahová náplň

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č. tel.: 02/44442205
0905123858

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP,5%-tná ZĽAVA PLATÍ
UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU – NA SPLÁTKY
---------------------------------------------------------

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET PRED OTVORENÍM KURZU, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 760 € –5%,čiže za 722 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE:
www.amosk.sk

mail: amosk@amosk.sk

Lektor:
Iveta KURTOVÁ, dlhoročná odborníčka v kaderníckom odbore -schválená lektorka Ministerstvom školstva SR

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie-je akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnovaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom, ,maďarskom, ruskom a španielskom jazyku

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

16.04.2018 - 20.07.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 - 14,30 hod. -od 25.6.-6.7.2018 dovolenka, počas celého termínu bude výučba prebiehať 8-krát aj počas piatkov

Prihlásiť sa
23.07.2018 - 26.10.2018

v dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 - 14,30 hod.

Prihlásiť sa
29.10.2018 - 15.02.2019

v dňoch pondelok až štvrtok od 8,30 - 14,30 hod.(od 21.12.2018 - 4.12.2019 -výučba prerušená)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 450 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
p. Gališová
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

mobil:
+421 905 123 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť


Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, Budyšínska 20,Bratislava-širšie centrum Bratislavy (vchod z terasy od potravín ), 83103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 422 *** zobraziť

email:
amosk@... zobraziť

web: amosk.sk

Adresa
Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Budyšínska 20, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)