Detail kurzu

Normalizovaná úprava písomností

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

- vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii
- získať schopnosť upravovať písomnosti podľa platných jazykových a technických noriem
- zvýšiť jazykovú kultúru písomných prejavov v tradičnom poštovom i elektronickom styku

Obsah kurzu

09:00h.-13:00h.

  •  Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov podľa STN 01 6910  zohľadňujúcej normy ISO a EN
  • Pravidlá písania interpunkčných znamienok, znakov, skratiek, značiek, číslic, dátumov, časových údajov, peňažných súm, tabuliek, grafov...
  • Rozbor zlozvykov a oprava chýb v písomnostiach
  • Typografia (písanie odsekov, zvýrazňovanie textu, písanie oddielov)
  • E-mailová komunikácia
  • Praktické cvičenia

Cieľová skupina

asistentky, sekretárky, office manažéri, úradníci, administratívni pracovníci, všetci tí, ktorí si chcú zlepšiť schopnosť úpravy písomnosti.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora,

Hodnotenie
Organizátor