Rozhodnutie v správnom konaní

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

 • zdokonalenie postupov pri rozhodovaní v správnom konaní, príprave a vydaní rozhodnutia
 • zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní.

Cieľová skupina

pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a úradov, ktorí sa riadia zákonom o správnom konaní a vydávajú rozhodnutia.

Obsahová náplň

09:00 – 16:00 h.

 • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.1. 2004).
 • Subjekty správneho konania.
 • Správny orgán a jeho príslušnosť.
 • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.
 • Začatie a priebeh správneho konania.
 • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.
 • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.
 • Výkon rozhodnutia (exekúcia).

Lektor:
doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní seminára

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Priamová
tel: +421 2/547 763 23
e-mail: vzdelavanie@uvs.sk

Adresa
Bárdošova 33, 833 12, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/547 763 23
email: vzdelavanie@uvs.sk
web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape