Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava špecialistov technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

  • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na MV SR Prezídium HaZZ je:
  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Cieľová skupina

Náplň kurzu:

  • prehľad o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch
  • praktická časť : riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb – obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.
  • výmena poznatkov z praxe medzi účastníkmi kurzu

Počet hodín: 50

Obsahová náplň

Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Študijný materiál: vypracované otázky na ústnu časť skúšky

Termíny kurzov

08.06.2018 - 15.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Trieda SNP 61/B , 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 975 *** zobraziť

mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)