Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava špecialistov technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Náplň kurzu:

  • prehľad o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch
  • praktická časť : riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb – obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti.
  • výmena poznatkov z praxe medzi účastníkmi kurzu

Počet hodín: 50

Obsahová náplň

Vydaný doklad: potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Študijný materiál: vypracované otázky na ústnu časť skúšky

Termíny kurzov

12.06.2017 - 19.06.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil: +421 908 975 040
e-mail: info@vzdelavanie-ke.sk

Adresa
Trieda SNP 61/B , 040 11, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 975 079
mobil: +421 908 975 079
email: info@vzdelavanie-ke.sk
web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape