Vytváření systému managementu kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k vytváření nebo aktualizaci, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality.

Cieľová skupina

Odpovědným pracovníkům za systém managementu kvality, manažerům kvality a všem pracovníkům podílejícím se na vytváření a udržování systému managementu kvality v organizaci.

Obsahová náplň

Rozhodnutí o vybudování QMS – rozsah systému. Analýza systému managementu kvality. Harmonogram výstavby/aktualizace systému managementu kvality. Procvičování vytváření/aktualizace systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001. Zpracování miniprojektů. Prezentace miniprojektů.

Termíny kurzov

07.11.2016 - 11.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel: +420 226 006 300
e-mail: gradua@gradua.cz

Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 006 300
mobil: +420 725 531 570
email: gradua@gradua.cz
web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape