Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastník kurzu se seznámí s platnými právními předpisy na jednotlivé oblasti životního prostředí se způsobem jejich plnění, se systémem řízení a výkonu agendy ekologie.

Cieľová skupina

Ekologům organizací, pracovníkům vykonávajícím agendu ekologie, dále představitelům EMS organizace, manažerům EMS a auditorům EMS.

Obsahová náplň

Obecné právní předpisy (struktura právních norem, správní řád, EIA, IPPC). Systém výkonu agendy ekologie v podniku. Integrovaný Registr Znečištění (IRZ), Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP). Nakládání s odpady – katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů. Nakládání s obaly. Ochrana ovzduší – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet emisí a poplatků za znečišťování ovzduší, provozní evidence, souhrnná provozní evidence, měření emisí. Nakládání s vodami a ochrana vod před znečištěním – žádosti o povolení k nakládání s vodami, výpočet poplatků, provozní řády, havarijní plán, kontroly skladů závadných látek. Nakládání s chemickými látkami (zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o prevenci závažných havárií) – klasifikace nebezpečných chemických látek, bezpečnostní listy, balení a značení výrobků.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel: +420 226 006 300
e-mail: gradua@gradua.cz

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 006 300
mobil: +420 725 531 570
email: gradua@gradua.cz
web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape