Vytváření a audit systému environmentálního managementu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu po absolvování bude schopen aplikovat požadavky norem na podmínky organizace, hodnotit environmentální profil organizace, stanovovat environmentální kritéria pro aplikaci programů environmentálního managementu, plánovat programy auditů EMS, plánovat a provádět audit a vést o něm záznamy, informovat vrcholové vedení o profilu/výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování, posuzovat efektivnost opatření k nápravě, orientovat se v programech čistší produkce, IPPC a EMA.

Cieľová skupina

Pracovníkům, kteří systém environmentálního managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit, a těm, kteří systém environmentálního managementu auditují.

Obsahová náplň

Zavádění EMS – environmentální politika, cíle, cílové hodnoty a programy. Procesní řízení a řízení významných environmentálních aspektů. Hodnocení a zlepšování environmentálního profilu – ISO 14031. Environmentální programy. Přezkoumání EMS (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí). Postupy a provádění auditu EMS, požadavky na auditory ve smyslu návodu normy ISO 19011. Program čistší produkce, integrovaná prevence (IPPC). Environmentální manažerské účetnictví EMA.

Termíny kurzov

21.11.2016 - 25.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel: +420 226 006 300
e-mail: gradua@gradua.cz

Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 006 300
mobil: +420 725 531 570
email: gradua@gradua.cz
web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobraziť na mape