ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2016, STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV V ROKU 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2016, STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV V ROKU 2017

Cieľová skupina

EKONOMOVIA, MZDÁRI, PERSONALISTI, ÚČTOVNÍCI, ZAMESTNÁVATELIA, PODNIKATELIA A POS.

Obsahová náplň

Obsahové zameranie: SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA V PODNIKU

Ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2016, program starostlivosti o zamestnancov v r. 2017

1. Legislatívna úprava po zmenách v r. 2016

 • Zákon o sociálnom fonde
 • Vybrané ustanovenia zo Zákonník práce
 • Vybrané ustanovenia zo zákona o kolektívnom vyjednávaní
 • Vvybrané ustanovenia zo zákona o dani z príjmov
 • Vybrané ustanovenia zo zákona o zdravotynom a sociálnom poistení.

2. Tvorba sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a kolektívnych zmúv

 • Kto je povinný tvoriť SF
 • Aké sú možnosti a povinnosti zamestnávateľa pri tvorbe a čerpaní SF
 • V akej výške a z akých zdrojov je možné tvoriť SF
 • Čo predsatvuje základ z ktorého sa SF tvorí ( aké zložky miezd, platov zahrňuje…)

3. Čerpanie sociálneho fondu

 • Príspevky na stravovanie
 • Služby využívané na regeneráciu
 • Zdravotná starostlivosť ,
 • Príspevok na dopravu do zamestnania a späť
 • Rekreácie
 • Vzdelávanie a ďaľší osobnostný a odborný rastj zamestnancov
 • Príspevoky na DDS, SDS..

4. Fondy tvorené zo zisku a ich použitie

5. Ostatná sociálna politika – program starostlivosti o zamestnancov v zmysle Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, podnikových KZ alebo Programov SP

 • Zdaňovanie príspevkov a požitkov poskytovaných zo SF po zmenách v r. 2016
 • Nové vymeriavacie základy pre odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovni od 1.1.2017
 • Aktuálne zmeny a informácie z danej oblasti a súvisiacich predpisov a možnosť ich zapracovania do programov starostlivosti o zamestnancov.
 • Sociálna politika zamestnávateľa – nástroj motivácie zamestnancov
 • Príklady motivujúcej sociálnej politiky z praxe
 • Zameranie SP – príprava programov SP na rok 2017
 • Námety, príklady , diskusia o podnetoch z praxe

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto k nám chodieva na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme o Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape