SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE OSVEDČENIA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE OSVEDČENIA

Cieľová skupina

ZAMESTNANCI, KTORÝCH NÁPLNOU PRÁCE JE ARCHIVAČNÁ ČINNOSŤ, ZAMESTNÁVATELIA, PODNIKATELIA A POD.

Obsahová náplň

Obsahové zameranie: SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE

Seminár je určený pre tých, ktorí chcú získať odborné vedomosti v oblasti správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov, archívu organizácie.

  1. Prináša informácie o zákonom ustanovených povinnostiach a o účelnom spracúvaní, obehu a vyraďovaní informácií uložených na rôznych médiách (elektronický záznam verzus papierový nosič)
  2. Výklad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry a archívnu činnosť v organizáciách:
  • Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane jeho najnovšej novely – č. 266/2015 účinnej od 1.11.2015; -Vyhlášky MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znp. 92/2013 a ďalších právnych predpisov

Správa registratúry

zásady evidovania, tvorby, vybavovania, ochrany, využívania a vyraďovania záznamov ako aj personálne, priestorové a materiálno tecnické zabezpečenie uvedených činností

3. Smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu

4. Príprava záznamov k vyraďovaciemu konaniu – všeobecné, účtovné, utajované záznamy, technická dokumentácia – kedy, ktoré, za akých podmienok možno vyraďovať

5. Zásady archívnej činnosti v organizáciách, povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom

6. Diskusia

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA OBDRŽÍ „OSVEDČENIE“

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme o Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
PhDr. Mária MUNKOVÁ, PhDr. Lenka PAVLÍKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD.

Termíny kurzov

14.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

Adresa
CULTUS - Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, 82103 BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape