Six Sigma Green Belt

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hlavným zámerom projektu je vytrénovať vybraných pracovníkov v oblasti Six Sigma na úrovni Green Belt. Vzdelávanie bude zamerané na získanie vedomostí a praktických zručností v používaní metód a nástrojov Six Sigma a ich praktická aplikácia pri riešení konkrétnych projektov zlepšovania.

Absolventi využijú získané vedomosti a zručnosti na vedenie projektov zlepšovania.

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vedieť:

 • základné princípy stratégie Six Sigma
 • vybrať projekt podľa stanovených kritérií,
 • stanoviť ciele projektu, zostaviť projektový tím a plán projektu,
 • vykonať analýzu výkonnosti a rizík procesu,
 • vykonať analýzu meracieho systému,
 • identifikovať hlavné typy strát a ich príčiny,
 • navrhnúť opatrenia na zlepšenie,
 • vyhodnotiť dopad opatrení na výkonnosť procesu,
 • prezentovať a vizualizovať výsledky,
 • vypracovať plán kontroly a riadenia procesu,
 • monitorovať a udržovať proces v súlade so špecifikáciou

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú pracovať v organizácii ako vedúci projektov Six Sigma.

Obsahová náplň

1. etapa: Menovanie koordinačného tímu v organizácii, ktorý sa bude podieľať na činnostiach ako je:

 • Stanovenie čiastkových cieľov.
 • Výber pilotných projektov Six Sigma.
 • Menovanie riešiteľských tímov.
 • Spracovanie harmonogramu prípravy pracovníkov a riešenia pilotných projektov.

Základná príprava pracovníkov na aplikáciu modelu zlepšovania Six Sigma (DMAIC – v súlade s ponukou vzdelávania):

 • Základné informácie o metóde Six Sigma, kľúčové pojmy.
 • MODUL 1: Definovanie.
 • MODUL 2: Meranie.

2. etapa:

 • Zahájenie riešenia pilotných projektov (aplikácia Modulov 1 a 2).
 • Priebežná príprava pracovníkov na aplikáciu ďalších krokov modelu zlepšovania DMAIC:
 • MODUL 3: Analýza.
 • MODUL 4: Zlepšovanie.
 • Pokračovanie v riešení pilotných projektov – generovanie návrhov na zlepšenie, akčný plán.

3. etapa:

 • Priebežná príprava pracovníkov na aplikáciu ďalšieho modelu zlepšovania DMAIC:
 • MODUL 5: Kontrola a riadenie.
 • Pokračovanie v riešení pilotných projektov – realizácia akčného plánu.
 • Vyhodnotenie výsledkov a spracovanie dokumentácie projektov.
 • Prezentácia výsledkov projektov.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil:
+421 915 958 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)