8D report

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu podstatu metodiky 8D nielen v samostatných D1 – D8 ale aj v kontexte zlepšovania procesov a rozvoja partnerských vzťahov

 • Naučiť účastníkov pravidlá organizácie 8D meetingov
 • Vysvetliť účastníkom kroky 8D reportu s ukážkami
 • Podnietiť účastníkov k využívaniu metodiky 8D reportu

  v rámci ich interného prostredia

Cieľová skupina

Manažéri kvality, inžinieri kvality vo výrobe, inžinieri kvality pre styk so zákazníkom, pracovníci technickej prípravy výroby, majstri

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

 • Zlepšovanie procesov pomocou 8D reportu
 • Vydanie 8D reportu
 • Organizácia 8D meetingu
 • Jednotlivé kroky D1 – D8 v reporte
 • Chyby pri spracovaní reportu
 • Využitie spracovaných 8D reportov
 • Diskusia – priestor pre účastníkov pre vzájomné zdieľanie skúseností s 8D reportami

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania. V súčasnosti pracuje ako inžinier kvality a interný audítor vo výrobnej spoločnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

09.12.2016

Žilina, Bratislava, Košice

Prihlásiť sa
10.04.2017

Žilina, Košice

Prihlásiť sa
20.11.2017

Žilina, Košice

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape