8D report

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu podstatu metodiky 8D nielen v samostatných D1 – D8 ale aj v kontexte zlepšovania procesov a rozvoja partnerských vzťahov

 • Naučiť účastníkov pravidlá organizácie 8D meetingov
 • Vysvetliť účastníkom kroky 8D reportu s ukážkami
 • Podnietiť účastníkov k využívaniu metodiky 8D reportu

  v rámci ich interného prostredia

Cieľová skupina

Manažéri kvality, inžinieri kvality vo výrobe, inžinieri kvality pre styk so zákazníkom, pracovníci technickej prípravy výroby, majstri

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

 • Zlepšovanie procesov pomocou 8D reportu
 • Vydanie 8D reportu
 • Organizácia 8D meetingu
 • Jednotlivé kroky D1 – D8 v reporte
 • Chyby pri spracovaní reportu
 • Využitie spracovaných 8D reportov
 • Diskusia – priestor pre účastníkov pre vzájomné zdieľanie skúseností s 8D reportami

Lektor:
Ing.Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania. V súčasnosti pracuje ako inžinier kvality a interný audítor vo výrobnej spoločnosti.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)