Kurz: Štíhla logistika I., II. nielen pre automobilový priemysel

Popis kurzu

Zámerom kurzu je naučiť účastníkov vytvárať štandardy v oblasti logistiky a tiež naučiť kroky, ktorými dosiahnu zvýšenú plynulosť materiálových tokov a efektivitu logistiky.

Po ukončení tréningu budú účastníci:

schopní zostaviť štandard v oblasti logistiky, schopní postaviť vhodný koncept zásobovania pracovísk, vedieť, akým spôsobom sa dá dosiahnuť plynulý materiálový tok chápať akým spôsobom sa dá zvýšiť efektivita výrobnej logistiky pre sériovú výrobu.Obsah kurzu

Základné pojmy v logistike Ukazovatele vo výrobnej logistike Štandardizácia logistiky

  • plány pre každú súčiastku
  • obalové hospodárstvo
  • mapovanie materiálových tokov a zásobovacích okruhov
  • analýza úkonov manipulácie
  • dimenzovanie zásobovacích okruhov
  • dimenzovanie zásob na pracoviskách
  • Zvyšovanie efektivity zásobovania
  • Tvorba ťahových systémov v zásobovaní
  • Systémy zásobovania pracovísk
  • Tvorba systému auditov pre výrobnú logistikuCieľová skupina

Špecialisti v oblasti logistiky, manažéri logistiky, výroby, priemyselní inžinieri, vedúci prevádzok, supervízori, majstri a všetci, ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii logistických systémovCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej cenyKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu