Štíhla logistika I., II. nielen pre automobilový priemysel

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom kurzu je naučiť účastníkov vytvárať štandardy v oblasti logistiky a tiež naučiť kroky, ktorými dosiahnu zvýšenú plynulosť materiálových tokov a efektivitu logistiky.

Po ukončení tréningu budú účastníci:

schopní zostaviť štandard v oblasti logistiky, schopní postaviť vhodný koncept zásobovania pracovísk, vedieť, akým spôsobom sa dá dosiahnuť plynulý materiálový tok chápať akým spôsobom sa dá zvýšiť efektivita výrobnej logistiky pre sériovú výrobu.

Cieľová skupina

Špecialisti v oblasti logistiky, manažéri logistiky, výroby, priemyselní inžinieri, vedúci prevádzok, supervízori, majstri a všetci, ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii logistických systémov

Obsahová náplň

Základné pojmy v logistike Ukazovatele vo výrobnej logistike Štandardizácia logistiky

  • plány pre každú súčiastku
  • obalové hospodárstvo
  • mapovanie materiálových tokov a zásobovacích okruhov
  • analýza úkonov manipulácie
  • dimenzovanie zásobovacích okruhov
  • dimenzovanie zásob na pracoviskách
  • Zvyšovanie efektivity zásobovania
  • Tvorba ťahových systémov v zásobovaní
  • Systémy zásobovania pracovísk
  • Tvorba systému auditov pre výrobnú logistiku

Lektor:
Ing.Radomír Marček, V súčasnosti pracuje v spoločnosti CEIT Consulting ako konzultant a lektor na oddelení Lean a logistika. Venuje sa problematike materiálového hospodárstva a plánovania a riadenia výroby.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Žilina, Košice, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)