Mzdy a personalistika - začiatočníci

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Mimoriadne zaujímavý kurz najmä pre začínajúcich mzdárov a personalistov. Cieľom kurzu je získať poznatky a vedomosti z oblasti personalistiky, výpočet miezd, druhy miezd, výpočet odvodov do fondov sociálneho poistenia a zdravotného zabezpečenia…a podobne. Sekundárnym cieľom kurzu je naučiť sa pracovať s dokladmi, vypĺňať všetky potrebné tlačivá a výkazy v súvislosti s mzdovým účtovníctvom a personalistikou. Mzdová a personálna agenda bude na kurze spracúvaná aj pomocou mzdového programu.

Cieľová skupina

Kurz vrelo odporúčame všetkým tým, ktorí majú záujem lepšie sa zorientovať v danej oblasti, ako aj začínajúcim mzdárom a personalistom. Absolvent bude schopný zorientovať sa vo všetkých právnych normách, ktoré upravujú oblasť personalistiky a miezd, samostatne schopný viesť evidenciu pracovníka, registrovať zmeny, ako i zánik pracovného pomeru so všetkými náležitosťami, vypočítať kompletnú mzdu pre rôzne typy pracovno-právneho vzťahov, viesť evidenciu pohľadávok a záväzkov voči poisťovniam, úradom práce a daňovým úradom. Bude schopný vyhotoviť všetky potrebné personálne a mzdové tlačivá, ako aj tlačivá vyššie uvedených inštitúcií. Na kurze získa aj vedomosti z vedenia mzdového účtovníctva prostredníctvom vybraného softwaru.

Obsahová náplň

Mzdy a personalistika – úvod
Základné pojmy
Výber pracovníkov, personálna evidencia
Zákonník práce
Pracovné zmluvy a dohody, mzdová evidencia
Druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy

Podklady k výpočtu miezd a výpočet miezd zamestnancom
Zber údajov k výpočtu miezd
Výpočet miezd a kontrola
Daň zo mzdy, daňový úrad, povinnosti zamestnávateľa
Sociálna poisťovňa – odvody sociálneho poistenia
Zdravotné poisťovne – odvody zdravotného poistenia
Povinné výkazy, tlačivá, ich vyplnenie
Prechod na EURO
Zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení

Využitie výpočtovej techniky pri spracovaní miezd
Mzdové programy a ich základný popis
Povinné zostavy a výkazy, mesačné, štvrťročné a ročné hlásenia
Doručenie na príslušné úrady, kontroly, sankcie
Využitie internetu

Praktické príklady výpočtu miezd
Príklady spracované na mzdovom programe
Podľa potreby príklady na papieri

Analýza mzdových nákladov a ich efektívnosť

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel:
+421 2 208 50 100 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť


Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/208 501 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť

web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)