PERSONÁLNY ŠPECIÁL - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A NÁHRADA ŠKODY, ZÁKONNÍK PRÁCE

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

PERSONÁLNY ŠPECIÁL – SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A NÁHRADA ŠKODY, ZÁKONNÍK PRÁCE

Cieľová skupina

PERSONALISTI, MZDÁRI, EKONOMOVIA, ÚČTOVNÍCI, ZAMESTNÁVATELIA, PODNIKATELIA

Obsahová náplň

PERSONÁLNY ŠPECIÁL Sociálna politika zamestnávateľa a náhrada škody (postup pri realizácii súvisiacich právnych úkonov podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.)

  1. Na školení budeme hovoriť o povinnostiach súvisiacich s realizáciou sociálnej politiky zamestnávateľa, procesom vytvárania uspokojivých a dôstojných pracovných podmienok pre prácu, so zabezpečením stravovania a vzdelávania zamestnancov;
  2. Zdôrazníme potrebu špecifického prístupu k zamestnancom so zdravotným postihnutím, povinnosť zabezpečenia zamestnancov pri dočasnej práceneschopnosti, v starobe a v chorobe, povinnosť vytvárať odlišné pracovné podmienky pre ženy a mužov starajúcich sa o deti a na špecifiká plnenia povinností zamestnávateľa pri úprave pracovného času zamestnancov;
  3. Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní mladistvých a detí – poukážeme na nutnosť vytvárania pracovných podmienok pre mladistvých zamestnancov, význam lekárskej preventívnej prehliadka vo vzťahu k práci a povinnosti pri dodržiavaní zákazu práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti vo vzťahu k dodržiavaniu nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z.;
  4. Povieme všetko o nárokoch na materskú a rodičovskú dovolenku a o nárokoch na prestávky na dojčenie;
  5. Vysvetlíme súvislosti medzi právami a povinnosťami zamestnávateľa pri aplikácii § 41, odsek 6 a 7 Zákonníka práce vo vzťahu k dodržiavaniu nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z.;
  6. Povieme vám o povinnostiach k predchádzaniu škodám, vysvetlíme problém všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, schodok na zverených hodnotách alebo stratu zverených predmetov, rozsah a spôsob náhrady škody, význam komisii pre posudzovanie škôd a strát;
  7. V rámci záverečnej diskusie odpovieme na aktuálne otázky účastníkov školenia;

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape