Mapovanie toku hodnoty vo výrobných organizáciách

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom vzdelávania je naučiť účastníkov zostaviť mapu toku hodnoty súčasného stavu, na základe ktorej spoločnosť získa komplexný prehľad o činnostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre zákazníka ale aj o činnostiach strát a plytvania. Na základe získaných znalostí účastníci zostavia mapu toku hodnoty súčasného stavu, zadefinujú si základné metriky budúceho stavu a navrhnú víziu budúceho stavu pre transformačný proces.

Vzdelávanie je názornou ukážkou toho, ako reálne prináša nástroj Mapovanie toku hodnoty peniaze a tiež, ako ovplyvňuje samotnú výrobu a chod spoločnosti.

Získané poznatky si účastníci odskúšajú na praktickom príklade.

Po ukončení tréningu účastníci:

 • získajú návod, ktorý bude ich prácu smerovať k splneniu požiadaviek zákazníka,
 • získajú návod, ako zostaviť a správne prečítať mapu toku hodnoty,
 • majú možnosť prakticky si vyskúšať mapovanie v reálnych podmienkach,
 • sa naučia identifikovať potenciály na zlepšovanie a budú prezentovať svoje odporúčania na zlepšenie analyzovaného podnikového procesu, s cieľom znížiť náklady a zvýšiť mieru zisku,
 • budú vedieť odporučiť kroky pre odstránenie definovaných strát a plytvaní prostredníctvom mapy súčasného stavu a stratégie podniku,
 • určia úzke miesta na základe mapy toku hodnoty , ktoré tvoria kritické uzly v procese, pretože produktivita úzkych miest úzko ovplyvňuje produktivitu celého procesu.

Cieľová skupina

Stredný a vrcholový manažment

Obsahová náplň

 • Tok hodnoty
 • Pridaná hodnota vs. hodnota plytvania
 • Sumarizácia základných techník mapovania
 • Mapa toku hodnoty súčasného stavu
 • Príklad – mapovanie súčasného stavu podniku
 • Princípy mapovania budúceho stavu – 4 základné kroky
 • Mapa toku hodnoty budúceho stavu
 • Príklad – dokončenie budúceho stavu podniku
 • Diskusia

Lektor:
Mgr.Martina Matyšková

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Žilina, Košice, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)