5S pre výrobné spoločnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s konceptom 5S a rozšíriť vedomosti z danej oblasti tak, aby účastník pochopil systém zavádzania konceptu 5S na jednotlivých pracoviskách vo svojom podniku.

Znalosti z tohto tréningu budú účastníci vedieť využiť pri implementácii 5S vo svojom podniku. Tréning bude doplnený o praktickú ukážku implementácie konceptu 5S vo výrobnej spoločnosti.

Po ukončení tréningu budú účastníci:

 • poznať dôležitosť implementácie konceptu 5S pre svoj podnik,
 • oboznámení s prínosmi jednotlivých pilierov konceptu 5S,
 • ovládať teoretickú a praktickú náplň jednotlivých pilierov,
 • vedieť, aké predpoklady musia byť splnené pred samotným zavedením 5S,
 • poznať postupy a prístupy k implementácii 5S v podniku,
 • mať poznatky o vytvorení štandardov 5S,
 • ovládať predpoklady pre naplnenie základnej charakteristiky konceptu 5S – „5S je nikdy nekončiacim procesom“,
 • mať možnosť vyskúšať si implementáciu 5S na konkrétnom príklade vo výrobnej spoločnosti.

Cieľová skupina

Logista,Stredný manažment

Obsahová náplň

 • Prínosy konceptu 5S pre spoločnosť a pre zamestnancov,
 • Význam jednotlivých pilierov,
 • Prínosy jednotlivých pilierov,
 • Brainstorming na tému predpokladov implementácie konceptu 5S,
 • Vysvetlenie teoretického pozadia jednotlivých prístupov k zavádzaniu 5S,
 • Štandardizácia ako nástroj udržania navrhnutého postupu implementácie 5S v praxi,
 • Diskusia na tému významu štandardov,
 • Spôsoby vytvárania štandardov,
 • Oboznámenie sa účastníkov s pracoviskom, na ktorom bude realizovaná prípadová štúdia,
 • Rozdelenie úloh a zodpovednosti v tíme,
 • Uplatnenie postupov implementácie účastníkmi na pilotnom pracovisku,
 • Prezentovanie návrhov každého tímu,
 • Realizácia návrhov na pracovisku,
 • Zhodnotenie implementácie daného riešenia účastníkmi,
 • Zhodnotenie eliminácie strát a plytvaní a zvýšenia produktivity,
 • Prezentovanie výsledkov implementácie konceptu 5S

Lektor:
Ing.Peter Prekop

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

06.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Žilina, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)