Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je preškolenie interných audítorov, aby mohli vykonávať interné audity podľa požiadaviek novej revízie normy. Získanie prehľadu o nových požiadavkách pre zainteresovaných pracovníkov v systéme riadenia životného prostredia organizácie.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov ISO 14001 a pre pracovníkov, ktorí v organizácii zavádzajú, udržiavajú a zlepšujú systém riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001.

Obsahová náplň

  • Úvod kurzu
  • História revízií normy ISO 14001
  • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 14001:2015
  • Prehľad zmien v obsahu normy ISO 14001:2015
  • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
  • Spôsob auditovania nových požiadaviek
  • Integrácia ISO 14001 s ISO 9001 a OHSAS 18001 (ISO 45001)
  • Cvičenia, záverečný test
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Nataša Vjesztová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)