Riešenie problémov a zlepšovanie procesov pomocou základných krokov a workshopov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom tréningu je vybudovať tím pracovníkov schopných identifikovať, vedieť poukázať a popísať problémy v procesoch na základe faktov, efektívne riešiť dané problémy a vizualizovať výsledky.

Na konci tréningu budú účastníci:

 • vedieť popísať problémy v procese,
 • poznať metódy potrebné k identifikácii príčin problémov a získavaniu potrebných dát,
 • ovládať kroky pri riešení problémov, rozpoznať problém, príčinu a následok,
 • mať prakticky precvičené jednotlivé kroky implementácie vizualizácie výsledkov riešenia problémov.

Cieľová skupina

Pracovníci, Majstri, Technológovia, Kvalitári

Obsahová náplň

(Ne)kvalita a jej dopad na zákazníka

 • Čo je to kvalita a nekvalita
 • Prečo je kvalita dôležitá
 • Aký má (ne)kvalita dopad na zákazníka

Podstata zlepšovania, PDCA cyklus

 • Podstata zlepšovania
 • Prečo zlepšovať
 • Základné nástroje zlepšovania
 • Simulačná hra

Vzťah vstup-proces-výstup

 • Čo je to proces
 • Identifikácia vstupov a výstupov procesu
 • Vzťah medzi vstupmi-procesom-výstupmi

Postup pri riešení problémov – Problem solving

 • Čo je to problém?
 • Základné pravidlá riešenia problémov
 • Najčastejšie metódy používané pri riešení problémov

Aplikácia získaných vedomostí

 • Tvorba individuálnych akčných plánov

Lektor:
Mgr.Martina Matyšková

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8661/6A (hlavná budova CEIT), Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape