Kurz: TREND HR Academy 2017 - LEAN & HR

Popis kurzu

Účastníci workshopu si počas dvoch dní osvoja techniku identifikovania plytvaní v procese, odhalenie koreňovej príčiny a následné implementovanie účinných riešení. Prečo zlepšovať fungujúce procesy? Do všetkých procesov sa vnášajú dočasné riešenia, ktoré sa nakoniec stanú trvalými Prečo použiť Lean techniky? Lean je efektívny spôsob zavedenia účinného riešenia, ktoré šetrí čas a peniaze Je Lean naozaj účinný? Lean je nositeľom inšpirácie – CEIT je nositeľom príkladov – HR účastníci sú nositeľmi riešení

PRÍNOS PRE ÚČASTNÍKOV:

Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:

Identifikovať postavenie HR a LEAN v spoločnosti Definovať základné nástroje LEAN v HR Odstrániť plytvania z HR procesov aplikovaním vybranej LEAN metódy Získať koreňovú príčinu problému štruktúrovaným prístupom

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Bulletin so siedmimi druhmi plytvaní v administratíve
 • Zdieľané Best Practices najčastejších problémov a riešení v HR procesoch
 • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body z workshopu
 • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike workshopu
 • Certifikát o absolvovaní workshopuObsah kurzu

Obsah

8.00 – 9.00 h

Registrácia

12.15 – 13.00 h

Obed

9.00 – 16.30 h

Trvanie podujatia 1. deň

9.00 – 15.30 h

Trvanie podujatia 2. deň

Tešiť sa môžete na tieto zaujímavé témy:

 1. DEŇ
 2. TÉMA

Prehľad HR procesov a LEAN metodík

 • Ako LEAN vznikol, aké má základné piliere (MUDA, MURI, MURA) a aké sú najpoužívanejšie nástroje LEANu?
 • Základný zoznam procesov v HR a LEAN nástrojov

2. TÉMA

Identifikácia HR postavenia v spoločnosti

 • Je HR v spoločnosti vnímané ako strategický partner, zástupca zamestnancov, agent zmien alebo administratívny expert?
 • Vyplnenie dotazníka a následná identifikácia postavenia HR

3. TÉMA

Pridaná hodnota a plytvania v procese

 • Čo predlžuje procesy, čo znižuje zisk z našich procesov, čo zvyšuje neefektivitu?
 • 7 druhov plytvania
 • Video a praktická ukážka

4. TÉMA

Workshop – identifikácia plytvaní v HR procesoch

 • Identifikovanie plytvaní v HR procesoch

2. DEŇ

1. TÉMA

Zhrnutie a opakovanie najdôležitejších bodov z 1. dňa

2. TÉMA

5S

 • Ako zvýšiť efektivitu pracoviska?
 • Päť základných krokov na elimináciu plytvania

3. TÉMA

Workshop – 5S

 • Zavedenie 5S na HR pracovisku

4. TÉMA

Určovanie koreňových príčin

 • Prečo sa problémy opakujú aj napriek prijatým opatreniam?
 • Pareto diagram – princíp 80/20
 • ISHIKAWA diagram a 5× „prečo“

5. TÉMA

Workshop – Určovanie koreňových príčin

 • Určenie koreňovej príčiny vybraného problému pomocou ISHIKAWA diagramuCieľová skupina

Workshop je určený pre špecialistov a manažérov HR odd., finančného odd., obchodného odd., ako aj pracovníkov v administratíve alebo službáchCertifikát

Osvedčenie o absolvovaníKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu