calendar capacity company course info location price sale search

Pokročilé plánovanie kvality produktu (APQP), proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Dva nástroje na zabezpečenie kvality produktu vo veľkej miere používané v automobilovom priemysle (presadzované asociáciou AIAG). APQP je plánovanie a riadenie aktivít počas životného cyklu výrobku, procesu. Prioritnou úlohou je posúdiť požiadavky zákazníkov. Plánovanie kvality výrobku a jeho údržby by malo byť zamerané na objektivitu, analýzu rizík a predovšetkým na cieľ spoločnosti vyrábať produkty s vyššou kvalitou a produktivitou, ktorá zaistí spoločnosti väčšie zisky.

Cieľ kurzu

 • Oboznámiť sa s jednotlivými fázami životného cyklu produktu z pohľadu APQP;
 • Definovať vstupy a výstupy potrebné na zabezpečenie kvality produktu vo všetkých fázach životného cyklu (APQP);
 • Nastaviť požiadavky na kvalitu dodávaných dielov na rozhraní dodávateľ zákazník – prvotné vzorkovanie (PPAP);
 • Stanoviť jednotnú terminológiu pre komunikáciu v rámci organizácie a vo vzťahu dodávateľ zákazník (PPAP);
 • Poznať požiadavky na potrebnú sprievodnú dokumentáciu pre jednotlivé úrovne PPAP definované normou;

V cene vzdelávania je zahrnuté:

 • Podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu.
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie.

Cieľová skupina

Technici, inžinieri kvality, špecialisti podieľajúci sa na vývoji produktov, procesov

Obsahová náplň

APQP

 • Prečo potrebujeme APQP
 • Ako funguje APQP
 • Postavenie APQP vo vzťahu k ostatným nástrojom kvality
 • Fázy životného cyklu produktu
 • Vstupy a výstupy v jednotlivých fázach APQP
 • Nástroje kvality využívané v procese APQP
 • Hlavné prínosy APQP

PPAP

 • Kde je vhodné použiť PPAP
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Ukazovatele kvality pre PPAP
 • Úroveň predkladania PPAP
 • Dokumentácia potrebná v procese PPAP
 • Kedy nemusíme predkladať PPAP
 • Axiómy PPAP

Lektor:
Ing. Radoslava Laurinčíková, PhD.

Termíny kurzov

18.10.2016 - 19.10.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape