Bratislava

Zmluvy a problematické právne aspekty verejného obstarávania

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté - organizačné a lektorské zabezpečenie, podkladové materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu seminára a stravný lístok na obed.
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov vo verejnom obstarávaní a porušení zákona o verejnom obstarávaní z praktického právneho hľadiska s prihliadnutím na nový zákon o verejnom obstarávaní.

Predmetom seminára budú aj zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania, najmä zmluvy uzatvárané pri obstarávaní zákaziek prostredníctvom EKS.

Seminár bude vedený interaktívnou formou so zameraním sa na konkrétne problémy, s ktorými sa pri procese verejného obstarávania stretávajú samotní účastníci.

Cieľová skupina

Určený pre záujemcov a uchádzačov vo verejných obstarávaniach, ako aj verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Obsahová náplň

Problematické právne aspekty verejného obstarávania z právneho pohľadu:

 • Analýza zaujímavých rozhodnutí ÚVO (námietky, kontrola)
 • Predpokladaná hodnota zákazky
 • Register partnerov verejného sektora
 • Podmienky účasti (preukazovanie, diskriminačné kritériá)
 • Uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní
 • Koncesia
 • Vylúčenie uchádzača z procesu obstarávania
 • Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania

Otázky a diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)