Kurz: Zmluvy a problematické právne aspekty verejného obstarávania

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov vo verejnom obstarávaní a porušení zákona o verejnom obstarávaní z praktického právneho hľadiska s prihliadnutím na nový zákon o verejnom obstarávaní.

Predmetom seminára budú aj zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania, najmä zmluvy uzatvárané pri obstarávaní zákaziek prostredníctvom EK­S.

Seminár bude vedený interaktívnou formou so zameraním sa na konkrétne problémy, s ktorými sa pri procese verejného obstarávania stretávajú samotní účastníci.Obsah kurzu

Problematické právne aspekty verejného obstarávania z právneho pohľadu:

  • Analýza zaujímavých rozhodnutí ÚVO (námietky, kontrola)
  • Predpokladaná hodnota zákazky
  • Register partnerov verejného sektora
  • Podmienky účasti (preukazovanie, diskriminačné kritériá)
  • Uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní
  • Koncesia
  • Vylúčenie uchádzača z procesu obstarávania
  • Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania

Otázky a diskusiaCieľová skupina

Určený pre záujemcov a uchádzačov vo verejných obstarávaniach, ako aj verejných obstarávateľov a obstarávateľovPoznámka k cene

V cene je zahrnuté - organizačné a lektorské zabezpečenie, podkladové materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu seminára a stravný lístok na obed.Kontaktná osoba

Mgr. Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor