Manažment skladov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CIEĽ TRÉNINGU

 • vedieť aké druhy strát a plytvaní vznikajú v skladoch,
 • vedieť aké typy manipulačnej techniky sa využívajú pri skladových činnostiach
 • vedieť ako štandardizovať činnosti v sklade
 • oboznámiť sa so systémom riadenia skladu a s automatickými skladmi

Cieľová skupina

Manažéri logistiky, Priemyselný inžinieri, Vedúci skladu

Obsahová náplň

OBSAH TRÉNINGU

 • Štruktúra podnikovej logistiky
 • Straty a plytvania v skladoch (aké existujú a prečo je dôležité sa venovať plánovaniu skladov)
 • Činitele ovplyvňujúce veľkosť skladu
 • Spôsoby skladovania (regály, spádové regály, stohovanie, rolky na zemi, atď.)
 • Organizácia skladového hospodárstva (centralizovaný sklad, decentralizovaný, atď.)
 • Vizualizácia v skladoch
 • Možnosti objednávania materiálu (čiarové kódy, QR kódy…)
 • Optimalizácia techniky (VZV, RPV, ReachTruck, ManUP atď.)
 • Vychystávacie systémy používané v skladoch (pick by voice, pick by light)
 • Štandardizácia činností v skladoch
 • Skladový riadiaci systém (Warehouse management system – WMS)
 • Automatizácia v skladoch

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil: +421 915 958 739

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape