5S Warehouse

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CIEĽ TRÉNINGU

 • vedieť akým spôsobom zaviesť jednotlivé kroky 5S v sklade
 • vedieť ako dosiahnutý stav udržať

Cieľová skupina

Manažéri logistiky, Priemyselný inžinieri, Vedúci skladu

Obsahová náplň

OBSAH TRÉNINGU

 • Usporiadanie štíhleho skladu
 • Kroky 5S Warehouse
 • Seiri – ako efektívne vytriediť položky a aké sú prínosy,
 • Seiton – vizualizácia, označovanie pozícií v sklade, čiarové kódy, Pick to Light, Pick to Voice, skladový monitorovací systém Sky-Trax
 • Seiso – fázy čistenia, kroky denného čistenia
 • Seiketsu – audit 5S
 • Shitsuke – prínosy implementácie 5S,
 • Kategorizácia zón v sklade na základe ABC analýzy
 • Dôležitosť vizualizácie v sklade (zóny, značky, odstavné plochy, čiarové kódy) princíp, použitie
 • Ako udržať efektívne procesy prostredníctvom štandardov,
 • Ako zvýšiť životnosť VZV a iných zariadení v sklade
 • Zavedenie neustáleho zlepšovania dosiahnutého stavu
 • Štandardizácia ako nástroj udržania optimálneho stavu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
mobil: +421 915 958 739

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape