Dáta o kvalite

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ako a čím sa vlastne kvalita meria? S akými dátami vieme pracovať? Sme presvedčení o tom , že získané dáta vieme spracovať ? Počas kurzu DÁTA O KVALITE Vám ukážeme aké druhy dát z pohľadu kvality vieme zbierať priamo z výrobného procesu a ako s nimi následne pracovať tak, aby sme mohli vykonávať operatívne rozhodnutia.

Cieľom kurzu je Vám vysvetliť základné druhy dát a ich rozdiel. Naučiť Vás jednoducho spracovať zozbierané dáta a v neposlednom rade čítať jednoduché grafické spracovanie dát.

Cieľová skupina

Inžinieri kvality vo výrobe, asistenti kvality, inšpektori kvality, kontrolóri a majstri výroby

Obsahová náplň

Obsah vzdelávania
Druhy dát o kvalite.
Dáta o kvalite získané meraním.
Pravidlá zberu dát meraním.
Možnosti spracovania dát získaných meraním.
Dáta o kvalite získané porovnávaním.
Pravidlá zberu dát porovnávaním.
Možnosti spracovania dát získaných porovnávaním.
Ukážky a praktické cvičenia.
Diskusia – priestor pre účastníkov.

Termíny kurzov

25.01.2017

kurz sa otvára v Košiciach

Prihlásiť sa
08.09.2017

kurz sa otvára v Žiline

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape