Dáta o kvalite

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ako a čím môžeme merať kvalitu? Aké dáta o kvalite poznáme? Ako môžeme rýchlo a jednoducho spracovať dáta o kvalite? Aké informácie môžeme získať z grafov? Ako sa máme orientovať v grafickom vyjadrení rôznych čísel?

Cieľom kurzu je oboznámiť Vás o tom aké druhy dát o kvalite poznáme, ako ich možno jednoducho a rýchlo spracovať vo forme grafov. Zároveň Vás naučíme aké informácie vieme čítať z najpoužívanejších grafov vo výrobe. A upozorníme Vás na chyby pri zbere dát.

Cieľová skupina

Majstri výroby, kontrolóri, inšpektori kvality, asistenti kvality a inžinieri kvality vo výrobe

Obsahová náplň

Obsah vzdelávania:

  • Kde všade vznikajú dáta o kvalite
  • Druhy dát v kvalite
  • Rýchle grafické zobrazenie dát
  • Čítanie informácií z grafu
  • Praktické ukážky a vhodnosť použitia jednoduchých grafov
  • Cvičenia
  • Chyby pri zbere dát
  • Diskusia – priestor pre účastníkov

Lektor:
Ing .Jaroslava Bušfyová, PhD., zaoberá sa otázkami riadenia, zlepšovania a optimalizácie procesov na báze kontinuálneho zlepšovania procesov, na čo je orientovaná aj jej lektorská a projektová činnosť.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)