Kurz: ŠPONY, SPANGE (Lepenie špony na zarastené nechty)-Quick, Podofix,...

Popis kurzu

Špony sú pomôcky využívané na zarastené nechty, zdeformované nechtové platničky, pri poúrazovom stave nechtov, alebo sa dajú využiť pri vysokých váloch.Obsah kurzu

Druhy špon a ich aplikácia, teoretická a praktická výučba.Cieľová skupina

Kurz je vhodný len pre vyškolené pedikérky.Kontaktná osoba

Hrbáčková Dana, Gališová Mária
+421 2/444 422 05
amosk@amosk.sk


Organizátor