Motivácia tímu - NOVINKA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci budú v závere
Poznať dôležité prístupy pre zvýšenie motivácie v tíme
Vedieť podporovať tímového ducha a tímovú spoluprácu
Mať zručnosti v poskytovaní motivujúcej spätnej väzby

Cieľová skupina

Teamleadri a manažéri na všetkých stupňoch riadenia.

Obsahová náplň

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré posúvajú zručnosti účastníkov smerom k zvyšovaniu motivácie tímu:

  1. Efektívne vedenie tímov
  2. Podpora tímovej spolupráce
  3. Motivácia a stimulácia tímu
  4. Účinná spätná väzba a jej vplyv na motiváciu

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

1. EFEKTÍVNE VEDENIE TÍMOV
- Poslanie manažéra a tvorba zisku v organizácii
- Kde sa berie výkonnosť?
- Čo ľudí motivuje v tímovej spolupráci?
- Manažér verzus líder – a vplyv na motiváciu tímu
- Kde sa nachádza môj tím? Profil vlastného tímu.
- Posúdenie výkonnosti tímu, ktorý vediem – diagnostika prostredníctvom dotazníka

2.PODPORA TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE
- Skupina verzus tím
- Vývojové štádiá tímu vo vzťahu k motivácii a výkonnosti
- Tímová hra – interakcia v tímovom správaní
- Pravidlá tímovej práce – čo možno robiť lepšie
- Pravidlá tímovej práce – práva a povinnosti manažéra

3.MOTIVÁCIA A STIMULÁCIA TÍMU
- Klíma na pracovisku verzus výsledky
- Vízia a ciele vo vzťahu k motivácii
- Motivačné prístupy a ich využívanie pri vedení ľudí
- Motivácia tímu – Výukový videofilm…
- Proaktivita a reaktivita v tímovom správaní
- 16 životných motívov podľa Reissa (Dotazník)
- Čo môžem začať robiť inak? – proaktivita v profesionálnom živote

4.ÚČINNÁ SPÄTNÁ VÄZBA A JEJ VPLYV NA MOTIVÁCIU
- Efektívna komunikácia v tíme a postoje
- Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby – skupinová hra
- Ako si budovať dobré vzťahy – ocenenie verzus kritika
- Prípadové štúdie a modelovanie pracovných situácií s poskytovaním spätnej väzby

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE TÍMOV

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
e-mail: treningy@tcg.sk

Adresa
Svetlá 10 , 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape