Motivácia tímu - NOVINKA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci budú v závere
Poznať dôležité prístupy pre zvýšenie motivácie v tíme
Vedieť podporovať tímového ducha a tímovú spoluprácu
Mať zručnosti v poskytovaní motivujúcej spätnej väzby

Cieľová skupina

Teamleadri a manažéri na všetkých stupňoch riadenia.

Obsahová náplň

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré posúvajú zručnosti účastníkov smerom k zvyšovaniu motivácie tímu:

  1. Efektívne vedenie tímov
  2. Podpora tímovej spolupráce
  3. Motivácia a stimulácia tímu
  4. Účinná spätná väzba a jej vplyv na motiváciu

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

1. EFEKTÍVNE VEDENIE TÍMOV
- Poslanie manažéra a tvorba zisku v organizácii
- Kde sa berie výkonnosť?
- Čo ľudí motivuje v tímovej spolupráci?
- Manažér verzus líder – a vplyv na motiváciu tímu
- Kde sa nachádza môj tím? Profil vlastného tímu.
- Posúdenie výkonnosti tímu, ktorý vediem – diagnostika prostredníctvom dotazníka

2.PODPORA TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE
- Skupina verzus tím
- Vývojové štádiá tímu vo vzťahu k motivácii a výkonnosti
- Tímová hra – interakcia v tímovom správaní
- Pravidlá tímovej práce – čo možno robiť lepšie
- Pravidlá tímovej práce – práva a povinnosti manažéra

3.MOTIVÁCIA A STIMULÁCIA TÍMU
- Klíma na pracovisku verzus výsledky
- Vízia a ciele vo vzťahu k motivácii
- Motivačné prístupy a ich využívanie pri vedení ľudí
- Motivácia tímu – Výukový videofilm…
- Proaktivita a reaktivita v tímovom správaní
- 16 životných motívov podľa Reissa (Dotazník)
- Čo môžem začať robiť inak? – proaktivita v profesionálnom živote

4.ÚČINNÁ SPÄTNÁ VÄZBA A JEJ VPLYV NA MOTIVÁCIU
- Efektívna komunikácia v tíme a postoje
- Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby – skupinová hra
- Ako si budovať dobré vzťahy – ocenenie verzus kritika
- Prípadové štúdie a modelovanie pracovných situácií s poskytovaním spätnej väzby

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE TÍMOV

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
e-mail: treningy@tcg.sk

Adresa
Svetlá 10 , 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape