Kurz: Vedenie výberových pohovorov

Popis kurzu

Osvojenie zručností pre efektívne vedenie výberových pohovorov.Obsah kurzu

Stratégie vyhľadávania pracovníkov

 • popis pracovného miesta
 • nastavenie kompetencií
 • profil kandidáta
 • správny inzerát a najčastejšie chyby v inzerátoch
 • analýza materiálov
 • metódy výberu zamestnancov

Príprava na výberový pohovor

 • tvorba a kladenie efektívnych otázok, aktívne počúvanie, analýza neverbálnych prejavov
 • ako identifikovať povahové vlastnosti a hodnotovú orientáciu kandidáta
 • ako určiť osobnostný typ kandidáta
 • schopnosti uchádzača a ich zisťovanie
 • ako pritiahnuť talenty
 • zložité, problematické a konfliktné typy – ako ich spoznať
 • najčastejšie chyby pri interview
 • poskytnutie informácií o požiadavkách a očakávaniach k práci
 • porovnanie vzájomných očakávaní
 • ako „predať pozíciu“ a vyvolať záujem kandidáta
 • hodnotenie kandidátov
 • úspešní a neúspešní kandidáti

Princípy a fázy výberového pohovoru

 • štruktúra výberového pohovoru
 • štandardný výberový pohovor a behaviorálne interview
 • nácvik STAR metódy
 • tvorenie otázok
 • scenár rozhovoru
 • praktický nácvik – modelové situácie, rolové hry, videotréning, spätná väzba

Ďalšie metódy personálnych výberov

 • psychodiagnostické metódy – podporné metódy
 • testy, dotazníky a práca s nimi
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Talent manažmentCieľová skupina

Recruiteri a špecialisti zodpovední za výber zamestnancov.Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní tréninguPoznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk


Organizátor