Vedenie výberových pohovorov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie zručností pre efektívne vedenie výberových pohovorov.

Cieľová skupina

Recruiteri a špecialisti zodpovední za výber zamestnancov.

Obsahová náplň

Stratégie vyhľadávania pracovníkov

 • popis pracovného miesta
 • nastavenie kompetencií
 • profil kandidáta
 • správny inzerát a najčastejšie chyby v inzerátoch
 • analýza materiálov
 • metódy výberu zamestnancov

Príprava na výberový pohovor

 • tvorba a kladenie efektívnych otázok, aktívne počúvanie, analýza neverbálnych prejavov
 • ako identifikovať povahové vlastnosti a hodnotovú orientáciu kandidáta
 • ako určiť osobnostný typ kandidáta
 • schopnosti uchádzača a ich zisťovanie
 • ako pritiahnuť talenty
 • zložité, problematické a konfliktné typy – ako ich spoznať
 • najčastejšie chyby pri interview
 • poskytnutie informácií o požiadavkách a očakávaniach k práci
 • porovnanie vzájomných očakávaní
 • ako „predať pozíciu“ a vyvolať záujem kandidáta
 • hodnotenie kandidátov
 • úspešní a neúspešní kandidáti

Princípy a fázy výberového pohovoru

 • štruktúra výberového pohovoru
 • štandardný výberový pohovor a behaviorálne interview
 • nácvik STAR metódy
 • tvorenie otázok
 • scenár rozhovoru
 • praktický nácvik – modelové situácie, rolové hry, videotréning, spätná väzba

Ďalšie metódy personálnych výberov

 • psychodiagnostické metódy – podporné metódy
 • testy, dotazníky a práca s nimi
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Talent manažment

Lektor:
Mgr. Gabriela Jankovičová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)