calendar capacity company course info location price sale search

Vedenie výberových pohovorov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie zručností pre efektívne vedenie výberových pohovorov.

Cieľová skupina

Personálni manažéri, manažéri a špecialisti zodpovední za výber zamestnancov.

Obsahová náplň

Stratégie vyhľadávania pracovníkov

 • popis pracovného miesta
 • nastavenie kompetencií
 • profil kandidáta
 • správny inzerát a najčastejšie chyby v inzerátoch
 • analýza materiálov
 • metódy výberu zamestnancov

Príprava na výberový pohovor:

 • tvorba a kladenie efektívnych otázok, aktívne počúvanie, analýza neverbálnych prejavov
 • ako identifikovať povahové vlastnosti a hodnotovú orientáciu kandidáta
 • ako určiť osobnostný typ kandidáta
 • schopnosti uchádzača a ich zisťovanie
 • ako pritiahnuť talenty
 • zložité, problematické a konfliktné typy – ako ich spoznať
 • najčastejšie chyby pri interview
 • poskytnutie informácií o požiadavkách a očakávaniach k práci
 • porovnanie vzájomných očakávaní
 • ako „predať pozíciu“ a vyvolať záujem kandidáta
 • hodnotenie kandidátov
 • úspešní a neúspešní kandidáti

Princípy a fázy výberového pohovoru:

 • štruktúra výberového pohovoru
 • štandardný výberový pohovor a behaviorálne interview
 • nácvik STAR metódy
 • tvorenie otázok
 • scenár rozhovoru
 • praktický nácvik – modelové situácie, rolové hry, videotréning, spätná väzba

Ďalšie metódy personálnych výberov:

 • psychodiagnostické metódy – podporné metódy
 • testy, dotazníky a práca s nimi
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Talent manažment

Lektor:
Certifikovaná lektorka s bohatými skúsenosťami v oblasti personálneho manažmentu. Školenia realizovala v rôznych slovenských i nadnárodných spoločnostiach, ako aj v štátnych a verejných inštitúciách (referencie na vyžiadanie).

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

10.10.2016 - 11.10.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil: +421 915 725 884
e-mail: treningy@tcg.sk

Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape