GDPR - NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - Mgr. Daniela Košťálová

Popis kurzu

Dňa 25. mája nadobudla účinnosť nová právna úprava ochrany osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „General Data Protection Regulation – GDPR“.

Na našom školení sa dozviete to najpodstatnejšie z danej problematiky v teoretickej rovine, a zároveň sa dozviete aj praktické tipy, ako si poradiť s implementáciou GDPR vo vašej firme.

– Máte vo vašej firme určenú zodpovednú osobu? Táto by mala spĺňať určité odborné predpoklady, nadobudnuté napríklad aj formou školení.

– Ste firma, ktorá sa nechce spoliehať iba na externé poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, ale chcete sa sami efektívne v problematike zorientovať?

– Chcete vedieť aké máte ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinnosti?

– Máte vo firme zamestnancov, ktorí pri výkone práce spracúvajú v mene vašej firmy osobné údaje a chcete ich zaškoliť?

V tomto prípade je toto školenie vhodné pre vás alebo vašich zamestnancov.

Obsah kurzu

  • Základné informácie : pramene práva, pojmy a „hlavné postavy“ GDPR
    • Účel spracúvania OÚ / Právny základ spracúvania OÚ
    • Vysvetlenie vzájomných vzťahov, práv a povinností prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dotknutej osoby (napr. povinnosť informovania dotknutej osoby, práva dotknutej osoby a pod.)
    • Akú dokumentáciu bude potrebné pripraviť podľa GDPR? Ako majú vyzerať záznamy o spracovateľských činnostiach? Musíme určiť zodpovednú osobu? Vzťahuje sa na našu firmu povinnosť vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu OÚ?
    • Praktické tipy / Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Organizátor