Kurz: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA EÚ ,,GDPR" - Žilina, Košice (JUDr. Marcela Macová)

Popis kurzu

Prichádzajú zmeny, kedy doteraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, ktorý je už v pripomienkovom konaní. Nielenže bude nový zákon, ale už je platné aj Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Pripravte sa na to, že od 25.5.2018 žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov nemôže byť vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Povieme Vám na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť“ na neskôr.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nového návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.Obsah kurzu

Viete že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • bezpečnostná dokumentácia zostáva len bude mať iné náležitosti?
 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

Program:

 1. Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov
 2. Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrne osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia
 3. Čo sa ruší a čo zostáva?
 4. Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 5. Diskusia. Otázky a odpovedeCieľová skupina

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné nákladyKontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk


Organizátor