ZÁKON O ODPADOCH V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI - AKTUALIZÁCIE A ZMENY V ROKU 2017 (Žilina, Košice)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. Novely zákona o odpadoch

  • 313/2016 Z.z. z pohľadu praktického uplatňovania stavu konca odpadov a podmienky podľa Nariadení Komisie EÚ resp. vyhlášky MŽP SR
  • 90/2017 Z.z. „Igelitové tašky“ a niečo naviac – pozmeňovacie návrhy a ich dopad v praxi.

2. Čo nás čaká a čo nás neminie v nakladaní s odpadmi v súvislosti s legislatívou EÚ

  • materiálové zhodnocovanie odpadov, miera zhodnotenia a miera recyklácie komunálnych odpadov, odpadov z obalov, odklon odpadov od skládkovania odpadov, energetické využívanie odpadov, alebo inak povedané, ak nechceme, aby nás odpadky „zasypali“, nie je čas na kompromisy. Informácia o pripravovaných novelách smerníc ktorých transpozícia nás čaká v r. 2019 až 2020, ale plnenie cieľov je už za dverami

3. Evidencia a ohlasovanie – súčasný stav (zmeny k 1.1.2017 a k 1.5.2017) a pripravovaná novelizácia vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
- evidenčné listy odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, evidencia a ohlásenie o obaloch, ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade…

4. Akých chýb sa dopúšťajú pôvodcovia odpadov
- zmluvy, správnosť katalógových čísiel, súhlasy organizácií oprávnených na nakladanie s odpadmi, súhlasy pôvodcov odpadov, dokumentácia, povinnosti vyhradených výrobcov obalov, neobalov – ste zaregistrovaní na MŽP ako výrobcovia vyhradených výrobkov ?

5. “Zákon a realita“ – otázky tých, ktorí so zákonom pracujú a odpovede toho, kto sa na tvorbe zákona podieľal".

Cieľová skupina

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.

Lektor:
Ing. Marián Strýček - Ministerstvo životného prostredia, Ing. Dana Hanovcová - environmentálny poradca

Termíny kurzov

25.05.2017

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina, 01008 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape