Tréning recruiterov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností.
  • Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.

Cieľová skupina

Pracovníci HR oddelenia, pracovníci zodpovední za prijímacie pohovory

Obsahová náplň

nové metódy vyhľadávania a výberu kandidátov recruiting mimo hraníc Slovenska online nábor pracovníkov fázy výberového konania analýza pracovnej pozície tvorba efektívnej inzercie vyhľadávanie a výber z vlastných a externých zdrojov filtrácia CV rady a odporúčania z praxe týkajúce sa priameho výberového konania príprava na výberový rozhovor tvorba škrtacieho záznamového hárku (checklistu) prístupy vedenia výberového rozhovoru behaviorálny, kaučujúci alebo stresový prístup vedenia rozhovoru otázky pri výberovom rozhovore techniky kladenia otázok pri prijímacom rozhovore čoho sa vyvarovať pri kladení otázok čo sa pýtať, keď chceme zistiť kandidátove odborné znalosti, jeho pracovné skúsenosti, motiváciu zamestnanca, sociálne zručnosti a spôsoby vedenia, zvládanie pracovnej záťaže poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie pri prijímacom rozhovore akú spätnú väzbu a aký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape