DETAIL KURZU

Tréning recruiterov

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

 • Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností.
 • Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.
Obsah kurzu

 • Nové metódy vyhľadávania a výberu kandidátov
 • Recruiting mimo hraníc Slovenska
 • Online nábor pracovníkov
 • Fázy výberového konania
 • Analýza pracovnej pozície
 • Tvorba efektívnej inzercie
 • Vyhľadávanie a výber z vlastných a externých zdrojov
 • Filtrácia CV
 • Rady a odporúčania z praxe týkajúce sa priameho výberového konania
 • Príprava na výberový rozhovor
 • Tvorba škrtacieho záznamového hárku (checklistu)
 • Prístupy vedenia výberového rozhovoru
 • Behaviorálny, kaučujúci alebo stresový prístup vedenia rozhovoru
 • Otázky pri výberovom rozhovore
 • Techniky kladenia otázok pri prijímacom rozhovore
 • Čoho sa vyvarovať pri kladení otázok
 • Čo sa pýtať, keď chceme zistiť kandidátove odborné znalosti, jeho --
 • Pracovné skúsenosti, motiváciu zamestnanca, sociálne zručnosti a –
 • Spôsoby vedenia, zvládanie pracovnej záťaže
 • Poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie pri prijímacom rozhovore
 • Akú spätnú väzbu a aký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore

Cieľová skupina

 • pracovníci HR oddelenia,
 • pracovníci zodpovední za prijímacie pohovory
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor