Kreatívne techniky riešenia problémov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pochopiť a implementovať nové prístupy na riešenie komplexných problémov Tvorivo rozvíjať procesy prebiehajúce v organizácii Viesť skupinové workshopy zamerané na inovácie produktov alebo procesov Využiť potenciál členov pracovných tímov Zvýšiť pridanú hodnotu zlepšovania produktov a procesov prostredníctvom stimulácie kreativity jednotlivca alebo skupiny Zvýšiť rýchlosť identifikácie nových a progresívnych nápadov v organizácii

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia kvality, pracovníci výroby, členovia projektových tímov zameraných na zlepšovanie, procesní inžinieri.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky
  • 30+1 metód a techník na podporu kreativity a inovácií v nasledovnej štruktúre:
  • divergenčné techniky (slúžia na nájdenie riešení): univerzálne nástroje a pre inovácie produktov
  • konvergenčné techniky (slúžia na výber z už nájdených riešení)
  • riešenie otvorených/uzavretých problémov
  • techniky zamerané na výrobky/služby
  • individuálne/skupinové techniky
  • Praktické použitie vybraných nástrojov podľa preferencií účastníkov kurzu

Termíny kurzov

05.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 hodina

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape