Emocionálna inteligencia pri práci lídrov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Porozumieť svojim vlastným emóciám a emóciám druhých je základom správnej orientácie nielen v osobnom, ale i pracovnom živote. Ako môžeme EQ rozvíjať a využívať?

Cieľová skupina

vrcholový a stredný manažment, podnikatelia, pracovníci HR oddelenia

Obsahová náplň

Psychológia osobnosti – porozumenie rozdielov – identita Mozog – centrum výkonnosti a riadenia emócií a správania sa Aký je rozdiel medzi IQ (racionálna inteligencia) a EQ (emocionálna inteligencia) Od osobnostných rozdielov k osobnostným typom Od sebapoznania/sebahodnotenia k poznaniu iných Vedieť chápať a tolerovať inakosť a individualitu ľudí Príčiny sympatie a antipatie Prečo vidíme budúcnosť v poznaní Emocionálnej inteligencie a možnosti jej využitia Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii Význam poznávania ľudí z pohľadu komunikácie, charakteru, správania, myslenia a pracovania Ako využiť získané vedomosti k pozitívnemu ovplyvňovaniu kvality vzťahov – ako rozvíjať vzťahy úspešne a autenticky?

Termíny kurzov

16.03.2017 - 17.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzan
tel: +421 2399 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape