Kurz: Emocionálna inteligencia pri práci lídrov

Popis kurzu

Porozumieť svojim vlastným emóciám a emóciám druhých je základom správnej orientácie nielen v osobnom, ale i pracovnom živote. Ako môžeme EQ rozvíjať a využívať?Obsah kurzu

Psychológia osobnosti – porozumenie rozdielov – identita Mozog – centrum výkonnosti a riadenia emócií a správania sa Aký je rozdiel medzi IQ (racionálna inteligencia) a EQ (emocionálna inteligencia) Od osobnostných rozdielov k osobnostným typom Od sebapoznania/se­bahodnotenia k poznaniu iných Vedieť chápať a tolerovať inakosť a individualitu ľudí Príčiny sympatie a antipatie Prečo vidíme budúcnosť v poznaní Emocionálnej inteligencie a možnosti jej využitia Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii Význam poznávania ľudí z pohľadu komunikácie, charakteru, správania, myslenia a pracovania Ako využiť získané vedomosti k pozitívnemu ovplyvňovaniu kvality vzťahov – ako rozvíjať vzťahy úspešne a autenticky?Cieľová skupina

vrcholový a stredný manažment, podnikatelia, pracovníci HR oddeleniaKontaktná osoba

Zuzan
+421 2399 080
lendvayova@ipaslovakia.sk