Kredity pre učiteľov - Asertivita

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa – 10 kreditov – 90 euro

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť (1. stupeň ZŠ)
Človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Človek a svet práce

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť


Adresa
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
Karpatská 3256/15, Poprad Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)