Kredity pre učiteľov - interaktívna tabuľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese – 22 kreditov – 150 €

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Kariérová pozícia: pedagogický zamestnanec špecialista, vedúci pedagogický zamestnanec

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
mobil: +421 902 930 234
e-mail: kurzy.pp@avtatry.sk

Adresa
Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: -
mobil: +421 902 930 234
email: kurzy.pp@avtatry.sk
web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
Mnoheľova 828/23, Poprad Zobraziť na mape