Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.

Cieľová skupina

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.

Obsahová náplň

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.

Lektor:
PhDr. Jozef Daník

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Alena Dzobová
mobil: +421 902 930 231
e-mail: kurzy.he@avtatry.sk

Adresa
Nám. slobody 26/10, 066 01 Humenné