Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.

Cieľová skupina

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.

Obsahová náplň

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.

Lektor:
PhDr. Jozef Daník

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Alena Dzobová
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.he@... zobraziť


Adresa
Nám. slobody 26/10, 066 01 Humenné

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.he@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Humenné
Námestie slobody 26/10, Humenné Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)