Kurz francúzskeho / španielskeho / talianského jazyka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.

Absolvent je schopný:

 • porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
 • porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života

Cieľová skupina

Študijné skupiny sa vytvárajú na základe dosiahnutej znalosti francúzskeho / španielskeho / talianského jazyka – začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí

Obsahová náplň

Prezenčné kurzy všeobecnej francúzštiny / španielčiny / taliančiny vo všetkých vedomostných stupňoch.

Metódy výučby:

 • výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
 • precvičovanie výslovnosti
 • nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií) so zadaním úloh
 • práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi v simulovaných situáciách)
 • práca v skupinách (projektové práce)
 • práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh
 • diskusie na predpísané témy vedené lektorom
 • hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
 • písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Spôsob ukončenia: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej, preverí sa ňou ovládanie všetkých jazykových zručností. Absolvent môže získať certifikát Akadémie vzdelávania

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát Akadémie vzdelávania

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Alena Dzobová
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.he@... zobraziť


Adresa
Nám. slobody 26/10, 066 01 Humenné

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.he@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Humenné
Námestie slobody 26/10, Humenné Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)