Manikér / Manikérka

Popis kurzu

Kurz sa skladá z 3 modulov:

  • starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 VH
  • nechtová modelácia UV gélom – 82 VH
  • nechtová modelácia akrylom, 82 VH

Obsah kurzu

  • Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o ruky, má vedomosti o hygiene a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

  • Nechtová modelácia ÚV gelom:

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov gélovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať

  • Nechtová modelácia akrylom:

Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov akrylovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Cieľová skupina

Záujemcovia / záujemkyne o získanie kvalifikácie a osvedčenia akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR – Manikér / manikérka. Na základe osvedčenia je možné otvoriť si živnosť.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Poznámka k cene

možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava do 30 % v závislosti od počtu platiacich účastníkov

Kontaktná osoba

Bc. Eva Haragová
+421 902 930 237
kurzylm@avtatry.sk

Organizátor