Kurz: Analýza systému měření (MSA)

Popis kurzu

Připravit technické pracovníky pro aplikaci základních statistických metod MSA a VDA5 používaných nejen v automobilním průmyslu. Předpokladem úspěšné aplikace analýzy je správná volba metod, stanovení vhodné strategie a interpretace výsledků měření. Nestačí vyhodnocení pouze měřitelných znaků, ale také znaků atributivních (kontrola srovnáním, senzorické zkoušky). Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe analyzovat data s cílem zlepšit současný stav měření nebo si zvolit jiný vhodný systém pro měření, sběr dat a jejich využití.Obsah kurzu

  • Úvod do analýzy systému měření
  • Proces měření
  • Chyby a nejistoty měření
  • Preciznost a pravdivost měření
  • Variabilita systému měření
  • Hodnocení shody se specifikací
  • Stabilita, strannost a linearita procesu měření
  • Opakovatelnost a reprodukovatelnost
  • Přijatelnost a vhodnost kontrolních procesů
  • Vzorová dokumentace MSACieľová skupina

Kurz Analýza systému měření je určen manažerům a technikům kvality, projektovým manažerům, inženýrům kvality, technologům a pracovníkům z předvýroby, kteří se podílejí na řízení výroby, vývoje produktu a procesu, a na projektech zlepšování výrobního procesu v automobilním průmyslu.Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzuKontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz


Organizátor