Kurz: Kaderník / Kaderníčka

Popis kurzu

!!! POZOR !!!

Získali sme novú akreditáciu v rozsahu 450 v.h., ktorá je úplnou kvalifikáciou! t.z. že po ukončení kurzu už nebudete musieť absolvovať povinnú 6-mesačnú prax. Kurz získal akreditáciu v máji 2015

Cieľ: absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno-profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky (kaderníka).

Metódy výučby: kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka). Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku.

Učebný plán: umývanie vlasov a vodová ondulácia, všetky typy strihania, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov.

Uplatnenie absolventov: absolvent môže túto službu ponúkať v rámci živnosti, alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých so stredným odborným vzdelaním (SOU), alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú pracovať v kaderníckom salóne, alebo si otvoriť živnosť.Poznámka k cene

pre samoplatcov zľava do 30% podľa počtu účastníkovKontaktná osoba

Bc. Eva Haragová,
+421 902 930 237
kurzylm@avtatry.sk