Kaderník / Kaderníčka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

!!! POZOR !!!

Získali sme novú akreditáciu v rozsahu 450 v.h., ktorá je úplnou kvalifikáciou! t.z. že po ukončení kurzu už nebudete musieť absolvovať povinnú 6-mesačnú prax. Kurz získal akreditáciu v máji 2015

Cieľ: absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno-profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky (kaderníka).

Metódy výučby: kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka). Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku.

Učebný plán: umývanie vlasov a vodová ondulácia, všetky typy strihania, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov.

Uplatnenie absolventov: absolvent môže túto službu ponúkať v rámci živnosti, alebo sa zamestnať v kaderníckom salóne.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých so stredným odborným vzdelaním (SOU), alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú pracovať v kaderníckom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Eva Haragová,
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť


Adresa
ul.1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., pracovisko Liptovský Mikuláš
Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)